Sikora, S. (2010) „Metody budowy pojęcia zbioru w problemie interpretacji tez Hui Shi”, Investigationes Linguisticae, 22, s. 115-138. doi: 10.14746/il.2010.22.7.