Szczyszek, M. i Karpiński, M. (2010) „Jakościowa i ilościowa analiza słownictwa oraz jednostek quasi- i nieleksykalnych wypowiedzi w dialogach zadaniowych «origami»”, Investigationes Linguisticae, 22, s. 139–156. doi: 10.14746/il.2010.22.8.