Górska, A. (2011) „Podobieństwa i różnice w podejściu do nauki języka obcego pomiędzy osobami jednojęzycznymi i wielojęzycznymi”, Investigationes Linguisticae, 23, s. 43-60. doi: 10.14746/il.2011.23.3.