Szczypińska, M. (2011) „Językowy obraz świata w socjolekcie żeglarzy śródlądowych”, Investigationes Linguisticae, 24, s. 151-168. doi: 10.14746/il.2011.24.10.