Kamasa, V. (2012) „Struktura argumentacje we wniosku formalnym na wybranym przykładzie”, Investigationes Linguisticae, 25, s. 27-57. doi: 10.14746/il.2012.25.3.