Lapis, W. (2012) „Dystynktywność ciągów”, Investigationes Linguisticae, 25, s. 58-71. doi: 10.14746/il.2012.25.4.