Jahns, M. (2012) „Gdy mówi do nas język. Krytyczne spojrzenie na współczesne aplikacje hipotezy Sapira-Whorfa w feministycznych teoriach językoznawczych”, Investigationes Linguisticae, 25, s. 90-107. doi: 10.14746/il.2012.25.6.