Nabiałek, M. (2012) „Wymowa sceniczna w śpiewie”, Investigationes Linguisticae, 26, s. 59-72. doi: 10.14746/il.2012.26.4.