[1]
E. Kwiatkowska Faryś i A. Wolarska-Sobocińska, „Geolektalne pułapki języka hiszpańskiego w praktyce przekładu pisemnego i ustnego”, 10.14746/il, t. 39, s. 46-63, maj 2019.