[1]
J. Yu, S. Wang, i K. R. B. Serrona, „Comparative Analysis of ELV Recycling Policies in the European Union, Japan and China: Analiza porównawcza regulacji dotyczących recyklingu ELV w Unii Europejskiej, Japonii i Chinach”, 10.14746/il, nr 43, s. 34-56, luty 2020.