[1]
A. . Adamczewska, „Stereotypowe obrazy przedstawicieli chrześcijaństwa, islamu i buddyzmu z perspektywy użytkowników języka polskiego. Badanie psychosemantyczne ”, 10.14746/il, t. 45, s. 1–18, grudz. 2021.