[1]
Z. . Fludra, „Kategorie pojęciowe kobiety oraz kobiety zamężnej w skojarzeniach chińskich ”, 10.14746/il, t. 45, s. 19–35, grudz. 2021.