[1]
N. Mikołajczak-Matyja, „Skojarzenia słowne niewidomych i widzących użytkowników języka polskiego – studium porównawcze”, 10.14746/il, t. 11, s. 1-17, grudz. 2004.