[1]
P. Łobacz, „Przedmowa do XII. zeszytu Investigationes Linguisticae”, 10.14746/il, t. 12, grudz. 2005.