[1]
P. Nowak, „Analiza błędów w przekładzie unijnych aktów normatywnych na przykładzie Council Regulation (EC) no 1346/2000 of 29 May 2000 on Insolvency Proceedings”., 10.14746/il, t. 13, s. 171–195, cze. 2006.