[1]
S. Sikora, „Metody budowy pojęcia zbioru w problemie interpretacji tez Hui Shi”, 10.14746/il, t. 22, s. 115-138, grudz. 2010.