[1]
M. Szczypińska, „Językowy obraz świata w socjolekcie żeglarzy śródlądowych”, 10.14746/il, t. 24, s. 151-168, grudz. 2011.