[1]
M. Jahns, „Gdy mówi do nas język. Krytyczne spojrzenie na współczesne aplikacje hipotezy Sapira-Whorfa w feministycznych teoriach językoznawczych”, 10.14746/il, t. 25, s. 90-107, mar. 2012.