Matulewska, A. „Słowo wstępne”. Investigationes Linguisticae, nr 31, styczeń 2014, s. 1-3, doi:10.14746/il.2014.31.1.