zbiorowa, Praca. „Język W Refleksji Teoretycznej. Przekroje Historyczne. Dyskusja Nad dziełem”. Investigationes Linguisticae, t. 38, grudzień 2018, s. 1-56, doi:10.14746/il.2018.38.1.