Bobowska-Nastarzewska, P. „Rola tłumacza Pisemnych tekstów Specjalistycznych Na Podstawie własnych doświadczeń Traduktologicznych”. Investigationes Linguisticae, T. 39, maj 2019, s. 1-14, doi:10.14746/il.2018.39.1.