Czubińska, M. „Sposoby Wykorzystania napisów Scenicznych Jako Metody przekładu Spektakli Teatralnych W Trakcie Malta Festival Poznań 2017”. Investigationes Linguisticae, T. 39, maj 2019, s. 31-45, doi:10.14746/il.2018.39.3.