Kwiatkowska Faryś, E., i A. Wolarska-Sobocińska. „Geolektalne pułapki języka hiszpańskiego W Praktyce przekładu Pisemnego I Ustnego”. Investigationes Linguisticae, T. 39, maj 2019, s. 46-63, doi:10.14746/il.2018.39.4.