Wartecka, Anna. „Identyfikacja Gatunku Mowy pochwały W Oparciu O Strategię Reaktywnego Gatunku Mowy (SRGM)”. Investigationes Linguisticae, t. 40, maj 2019, s. 49-61, doi:10.14746/il.2018.40.4.