Heryng, J., i M. Obrębska. „Czy dwujęzyczność Sprzyja kreatywności? Doniesienie Z Badań”. Investigationes Linguisticae, nr 42, czerwiec 2019, s. 1-11, doi:10.14746/il.2018.42.1.