Jarmołowicz-Nowikow, E. „Wybrane Cechy Realizacji adaptatorów W Narracji Dzieci I dorosłych”. Investigationes Linguisticae, nr 42, czerwiec 2019, s. 12-26, doi:10.14746/il.2018.42.2.