Yu, J., S. Wang, i K. R. B. Serrona. „Comparative Analysis of ELV Recycling Policies in the European Union, Japan and China: Analiza porównawcza Regulacji dotyczących Recyklingu ELV W Unii Europejskiej, Japonii I Chinach”. Investigationes Linguisticae, nr 43, luty 2020, s. 34-56, doi:10.14746/il.2019.43.4.