Jankowska , Karolina. „Analiza Mowy Jako narzędzie Diagnozy chorób Neurodegeneracyjnych”. Investigationes Linguisticae, t. 45, październik 2022, s. 83-92, doi:10.14746/il.2021.45.8.