Kłaczyńska, A. „Poza Strukturalizm. Hybrydy Leksykalne W świetle Gramatyki Kognitywnej”. Investigationes Linguisticae, nr 32, grudzień 2015, s. 124-42, doi:10.14746/il.2015.32.7.