Niećko-Bukowska, B. „Charakterystyka Znaczeń wyrażeń Tak naprawdę, Na Pewno I oczywiście”. Investigationes Linguisticae, nr 34, wrzesień 2016, s. 21-36, doi:10.14746/il.2016.34.4.