Moroz, A. „Składniowe Wyznaczniki przynależności Kulturowej”. Investigationes Linguisticae, nr 29, styczeń 2013, s. 37-49, doi:10.14746/il.2013.29.4.