Lapis, W., i P. Wierzchoń. „Rekurencja Jako narzędzie Do Tworzenia segmentów językowych współczesnej Polszczyzny”. Investigationes Linguisticae, T. 9, czerwiec 2003, s. 31-38, doi:10.14746/il.2003.9.4.