Jarmołowicz, E. „Komunikacja Niewerbalna: Rola gestów Ilustruj Cych W Komunikacji”. Investigationes Linguisticae, T. 10, czerwiec 2004, s. 20-26, doi:10.14746/il.2004.10.2.