Mikołajczak-Matyja, N. „Umiejętność Poszukiwania hiperonimów O Wysokim Poziomie ogólności Przez Osoby Niewidome I widzące”. Investigationes Linguisticae, t. 10, czerwiec 2004, s. 68-88, doi:10.14746/il.2004.10.6.