Mikołajczak-Matyja, N. „Skojarzenia słowne Niewidomych I widzących użytkowników języka Polskiego – Studium porównawcze”. Investigationes Linguisticae, T. 11, grudzień 2004, s. 1-17, doi:10.14746/il.2004.11.6.