Antoniak, D. „Reduplikacje Jako Uniwersalium Jezykowe”. Investigationes Linguisticae, T. 12, grudzień 2005, s. 1-16, doi:10.14746/il.2005.12.2.