Łobacz, P. „Przedmowa Do XII. Zeszytu Investigationes Linguisticae”. Investigationes Linguisticae, T. 12, grudzień 2005, doi:10.14746/il.2005.12.1.