Kleśta, Janusz. „Analiza Akustyczna Polskich spółgłosek Nosowych Realizowanych Przez Dzieci niesłyszące”. Investigationes Linguisticae, t. 13, czerwiec 2006, s. 118-34, doi:10.14746/il.2006.13.8.