Mikołajczak-Matyja, Nawoja. „Umiejętność Odtwarzania Hierarchii Typu Hiponimicznego Przez Niewidomych I widzących użytkowników języka”. Investigationes Linguisticae, t. 13, czerwiec 2006, s. 150-7, doi:10.14746/il.2006.13.10.