Nowak, Paulina. „Analiza błędów W przekładzie Unijnych aktów Normatywnych Na przykładzie Council Regulation (EC) No 1346 2000 of 29 May 2000 on Insolvency Proceedings”. Investigationes Linguisticae, t. 13, czerwiec 2006, s. 171-95, doi:10.14746/il.2006.13.11.