Korcz, P., i M. Matulewski. „Wirtualna Edukacja W Polsce I Na świecie”. Investigationes Linguisticae, t. 13, czerwiec 2006, s. 135-49, doi:10.14746/il.2006.13.9.