Krysiak, A. „(Poli)geny Na język. Prolegomena Do Lingwistyki Genetycznej”. Investigationes Linguisticae, T. 20, marzec 2010, s. 33-39, doi:10.14746/il.2010.20.4.