Wierzchoń, P. „Torujac Droge Teorii Lingwochronologizacji”. Investigationes Linguisticae, T. 20, marzec 2010, s. 105-8, doi:10.14746/il.2010.20.9.