Sikora, S. „Metody Budowy pojęcia Zbioru W Problemie Interpretacji Tez Hui Shi”. Investigationes Linguisticae, T. 22, grudzień 2010, s. 115-38, doi:10.14746/il.2010.22.7.