Szczyszek, Michał, i Maciej Karpiński. „Jakościowa I ilościowa Analiza słownictwa Oraz Jednostek Quasi- I Nieleksykalnych Wypowiedzi W Dialogach Zadaniowych «origami»”. Investigationes Linguisticae, t. 22, grudzień 2010, s. 139-56, doi:10.14746/il.2010.22.8.