Górska, A. „Podobieństwa I różnice W podejściu Do Nauki języka Obcego pomiędzy Osobami jednojęzycznymi I wielojęzycznymi”. Investigationes Linguisticae, T. 23, czerwiec 2011, s. 43-60, doi:10.14746/il.2011.23.3.