Lipnicki, M. „Epistemologiczny Charakter Logiki Buddyjskiej”. Investigationes Linguisticae, T. 19, marzec 2010, s. 119-32, doi:10.14746/il.2010.19.7.