Szczypińska, M. „Językowy Obraz świata W Socjolekcie żeglarzy śródlądowych”. Investigationes Linguisticae, T. 24, grudzień 2011, s. 151-68, doi:10.14746/il.2011.24.10.