Kamasa, V. „Struktura Argumentacje We Wniosku Formalnym Na Wybranym przykładzie”. Investigationes Linguisticae, t. 25, marzec 2012, s. 27-57, doi:10.14746/il.2012.25.3.