Lapis, W. „Dystynktywność ciągów”. Investigationes Linguisticae, T. 25, marzec 2012, s. 58-71, doi:10.14746/il.2012.25.4.